A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2000 Július

VISSZATEKINTÉS

Milyen volt az elmúlt félév időjárása?
(Zomboki Judit, Konkolyné Bihari Zita)
A mezőgazdasági termesztést döntően befolyásolja az időjárás alakulása. Az Agrofórum időről időre áttekintő ismertetést ad a mögöttünk hagyott időszak időjárásáról, szakavatott szerzők tollából. A közlemény az 1999. decemberétől ez év májusáig  tartó periódust tekinti át, amelynek fő jellemzője a téli hónapok átlagosnál enyhébb hőmérséklete, a tavasz minden eddiginél nagyobb pusztító árvizei, majd ezt követően rekordokat döntő, meleggel párosult tartós szárazság

REPCETERMESZTÉS

Mi történt a repcével?
(Szabó István)
Az elmúlt évi repce rekordtermést rekord áron takarították be a gazdaságok. Ennek nyomán az idei szezonra a repce felvásárlási ára előbb visszaesett, majd módosulva újra megközelítette az előző évit. Hogy ténylegesen mennyi nyereséget hoz, az táblánként változó lesz, mivel az idei évben agronómiailag nagyon vegyes képet mutatott a repce. A szerző időrendi sorrendben haladva veszi sorra az időjárás alakulását és szélsőségeit, kedvező és kedvezőtlen hatásait a termesztés műveleteire, a károsítókra s magára a repcére. 1999-ben erősebb volt a gyomosodás, de a kártevők elleni védekezés könnyebben megoldható volt. Ez évben fordított volt a helyzet. Pontokba foglalva ismerteti, hogy mik lehettek az okai az inszekticidek idei rövidebb hatástartamának. Az írást egy színes oldal egészíti ki.

Megkérdeztük a kutatót…Mit tanácsol  Dr. Eőri Teréz a repcetermesztőknek?
(Princzinger Gábor)

Hol a helye a repcének a magyar mezőgazdaságban? Érdemes-e napjainkban repcét termeszteni? Milyen előnyei vannak termesztésének, s mennyi lehet az optimális vetésterülete?
Melyek a repcetermesztés agrotechnikájának kulcskérdései? Ezekre és más kérdésekre ad választ az interjú, amelyet a neves kutatóval, a hazai repcetermesztés lelkes “apostolával” készítettünk.

Vetőmagcsávázással a repce állati kártevői ellen.
(Tóth Béla)
Az írás előbb a repce őszi rovarkártevőinek jelentőségét elemzi. Ismerteti kártételüket, veszélyességi küszöb értékeiket, majd a lehetséges védekezési eljárásokat. Közülük nem kellően elterjedt a gyakorlatban a vetőmagcsávázás, pedig mint a környezetet kevésbé terhelő és preventív eljárás, létjogosultsága indokolt. Részletesen ismerteti a repce vetőmag csávázására engedélyezett inszekticid csávázó szereket.

Láttuk, hallottuk…A repcetermesztés Franciaországban. Egy tanulmányút tapasztalatai.
(Seiwerth Gábor, Kettinger Gyula)
Magyar szakemberek csoportja a franciaországi repcetermesztést tanulmányozta. Egy termelőnél és egy kutatóintézetben tett látogatásuk során szerzett tapasztalataikat adják közre beszámolójukban.

Új csávázószer a repce őszi kártevői ellen (x)
(Csorba Csaba)

Repce-metil-észter (RME) növényolaj üzem Burgenlandban. (Tudósítás)
(Dr. László László)
A közlemény az ausztriai Güssingben működő repceolaj feldolgozó üzemet mutatja be. Kitér a biodízel használatának előnyeire és hátrányaira is.

EGYÉB SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

Középpontban a tarló.
(Benécsné Bárdi Gabriella)

Napjainkban állandóan visszatérő szakmai kérdés a tarló, ill. ennek nem megfelelő kezelése, művelése, az ebből eredő agrotechnikai és növényvédelmi hátrányok. Az írás tárgyalja a tarlóhántás, a tarlóégetés és a tarlón végzett vegyszeres gyomirtás szükségességét, lehetőségeit és növényvédelmi vonatkozásait.

A kukorica érésgyorsítása. Körkép a Harvade 25 F használatáról.
(AF)

Hogyan lehet korábban és jó minőségben betakarítani a kukoricát? Erre a kérdésre keresték a választ a Szekszárdi Növényvédő Kft. szervezésében tartott kerekasztal beszélgetésen azok a nagyüzemi szakemberek, akik már évek óta eredményesen használják a dimetipin hatóanyagú  Harvade-ot a kukoricában.

Idejében a kukorica állományszárításáról.
(Czepó Mihály)

A cikk a glifozát-izopropilamin só hatóanyagú Roundup kukorica állományszárítására való felhasználását ismerteti.

A rozs és tritikále gazdaságos vetőmagcsávázása. Folyékony rézoxikinolát: Quinosild 150.
(Dr. Sebestyén Endre, Borosné Timár Judit)
Az ismert régi hatóanyag új, folyékony formulációjú termékének felhasználását ismerteti a kalászosok – elsősorban üszög betegségek elleni – védelmére.

A MagMix termékcsalád (x)
(Dr. Horváth Zoltán)

KERTÉSZETI KULTÚRÁK

A szőlő-gyökértetű (filoxera).
(Dr. Kocsis László, Horváth László)
A szőlő legsúlyosabb kártevője a szőlő-gyökértetű (filoxera). Ismerteti a kártevő hazai megjelenésének és elterjedésének történetét. Tárgyalja a különböző tápnövények (szőlő fajok) és a filoxéra kapcsolatát. Részletes leírást ad a kártevő fejlődési alakjairól, fejlődési ciklusáról és a kárképről. Végül ismerteti a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán (Keszthely) e kártevővel évek óta folytatott biológiai és rezisztencia vizsgálatokat. Az írást egy színes oldal, két táblázat és egy ábra teszi teljessé.

Integrált gyümölcstermesztés talajtakarásos talajműveléssel.
(Dr. László László)
Burgenlandi tapasztalatok alapján készült rövid ismertetés a gyümölcsösök sorközeinek füvesítéséről.

A folytonnövő fehér paprika hajtatása. 1.
(Szoboszlai György)
A magyar zöldségtermesztés legfontosabb növénye a paprika. Jelenleg kb. 50 ha üvegházban és 2800 ha fóliában folyik paprikahajtatás. Az összes megtermelt étkezési paprika mennyiségének 80 %-a a hajtatásból származik. A közlemény tárgyalja a piaci igények alakulását, a termesztés időzítését és termesztőberendezésekkel szemben támasztott követelményeket és a hazai fajtaválasztékot. A technológia egyéb elemeit a következő számban ismerteti. A cikket táblázatok és színes képek egészítik ki.

GÉPESÍTÉS

Nagyító alatt: Az állandó bálakamrás  hengeres bálázók.
(Kelemen Zsolt)

A mezőgépgyártó cégek a szálastakarmány betakarító gépeiket – a jobb minőségű takarmány készítése céljából – folyamatosan fejlesztik. Az FVM Műszaki Intézete és az FVMMI GM Gépminősítő Kht. tesztelte a hazai gyakorlatban szóba jöhető újabb bálázó gépeket. Ismertetik a vizsgálatok körülményeit, bemutatják a vizsgált gépek műszaki és egyéb jellemzőit. Az értékelés során kitérnek a vizsgált gépek szántóföldi mérővizsgálatainak teljesítmény, energetikai és munka minőségi jellemzőire. A cikkhez a gépeket bemutató egy színes oldal, valamint számos táblázat és egy ábra kapcsolódik.

Bevált a gyakorlatban a KÜHNE nehéz tárcsásborona család.
(Dr. László László)
Rövid ismertetés a KNT-770/3 típusú nehéz tárcsásborona munkagépről.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Egy növényvédős gondolatai a géntechnológiáról és a transzgén növényekről.
(Benécsné Bárdi Gabriella)
A közlemény napjaink igen sokat vitatott kérdését, a géntechnológia ismert és csak várható következményeit, hatásait próbálja elemezni a gyakorló növényvédelmi specialista szemszögéből.

Árutőzsde: a termelői lehetőségek szemszögéből (5.).
(Szojka János)
A sorozat jelen tagjának időszerűségét az idei év eddigi rendkívüli, hisztérikus áralakulása adja, amelyhez hasonló még soha sem volt a hazai tőzsdén. A mezőgazdaságot sújtó aszály olyan ár-hisztériát teremtett, amelyben minden tőzsdei eladó elbukhat, függetlenül attól, hogy milyen termése lesz. Ez teremt jó alkalmat arra, hogy a befektető (és az olvasó) jobban megismerkedhessen a trend és a tőzsde lélektanával.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!