A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2004 Július

A REPCE TERMESZTÉSE

Az idei repce termésszinttel megkezdődhet a felzárkózás
(Nagy Zoltán)
Az idei évben talán végre megtalálják számításukat az alaposan megfogyatkozott számú repcetermesztők. Sokan már úgy gondolták, hogy a tartósan és szélsőségesen meleg, csapadékhiányos időjárás miatt le kell mondani termesztéséről. Mára a betakarításra váró terület mindössze 90.000 ha-ra zsugorodott. A májusi körkép alapján nagyon jó repce állomány díszlett mindenfelé, ami valószínűleg egy rekord országos átlagtermést sejtet. A technológiai fegyelem a repcénél is komoly követelmény lett. Ez azt jelenti, hogy nem a véletlen és nemcsak a kedvező időjárás okozza a repcetermesztők remélhető sikerét. A növényolaj-ipar világpiaci tendenciái is segítik a repce térnyerését, de emellett a repceolaj sokkal inkább az egészség szolgálatába állítható, mint azt a táplálkozás-élettani szakemberek valaha is gondolták. Magyarországon a repcetermesztésnek van jövője, hiszen rendelkezésre állnak a klimatikus és termőhelyi feltételek.

Repce fajtahasználat a köztermesztésben
(Nagy Zoltán)
Az írás áttekintést ad a hazai repce fajtaválasztás és -használat kérdéseiről. Ismerteti a világ vezető nemesítőházait, amelyek összesen több mint 50 hagyományos fajtával és 11 hibriddel vannak jelen a magyar piacon. A hibridek térnyerése – kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően – egyre nő (jelenleg a termesztett fajták 35-37 %-át teszik ki). A gazdag fajtakínálatból 8 fajta uralja a vetésterület csaknem 60 %-át. Tárgyalja a glükozinolát tartalomra vonatkozó EU-előírásokat, ennek jelentőségét a fajtahasználatban. Végül ismerteti, hogy a hibridrepce vetőmag forgalmazásában terjed az ún. egységekben történő értékesítés. 1 egység 1,5 millió csíraképes vetőmagot tartalmaz, amely 3-3,5 ha elvetéséhez alkalmas.

A repce termesztése mindig érdekes! (x)
(Kiss Péter)
Ismertetés a Saatbau Linz Hungária Kft. repce fajtakínálatáról.

A növekedésszabályozók szerepe a repce termesztéstechnológiában
(Blum Zoltán)
A nyugat-európai repcetermesztésben már nagy hagyományai vannak a regulátor hatású triazol hatóanyagú fungicidek használatának. Az azol hatóanyag a gibberellin anyagcsere gátlásán keresztül növények hormonháztartására van hatással, s az őszi kezelés végeredményben megakadályozza a repce túlnövekedését. Ez pedig a télállóság, a szárazságtűrés, a gyökérfejlődés szempontjából előnyös. A szerző a metkonazol hatóanyagú szerrel végzett kezelések eredményeit ismerteti.

A kéntrágyázás szerepe a repce termesztéstechnológiában
(Blum Zoltán)
A környezetvédelmi előírások szigorodásával jelentősen csökkent a légkörből a talajba visszajutó kén mennyisége. Emiatt át kell gondolni az eddigi növénytáplálási gyakorlatot, s megfelelő módon pótolni kell a tápanyag-ellátásban a ként. A cikk ismerteti a kén szerepét a növényi életfolyamatokban, felsorolja a kénhiány bekövetkeztére hajlamosító körülményeket, fenológiai állapotok szerint részletesen leírja a hiánytüneteket, végül kitér a kén-utánpótlás lehetséges módjaira.

Hogyan érhetjük el a 3-4 tonnás repceszintet? (x)
(Fehér Tamás)
A Magyar Kwizda Kft. által forgalmazott termékek használatának előnyeit ismerteti a repcetermesztésben.

A betakarított repce biztonságos tárolása
(Blum Zoltán)
A repce mint szemes termény biológiai tulajdonságai, beltartalmi összetevői és egyéb sajátosságai révén nehezebben tárolható, mint pl. a gabonafélék. Különösen nagy szerepe van a tárolhatóságban a szemek nedvességtartalmának és a hőmérsékletnek. Vizsgálati és mérési adatok alapján tárgyalja e faktorok hatásait, valamint a szárítás elméleti és gyakorlati tudnivalóit.

Beszélgetés repcetermesztőkkel. Riport
(Nagy Zoltán)
Ez a riport-összeállítás három sikeres repcetermesztő vállalkozást mutat be. A megkérdezett termesztők kitérnek a repcetermesztés technológiai sarokpontjaira (fajtaválasztás, talaj-előkészítés, tápanyag-ellátás, növényvédelem, betakarítás stb.), a gazdaságosság kérdéseire, s általában a repce iránti ragaszkodásukra.   A megszólaltatott szakemberek: Hadarics Kálmán (Növény Kft., Nagylózs), Szűcs Zoltán (Szűcs Bt., Mosonmagyaróvár-Újudvar), valamint Varga István családi gazdálkodó (Soponya).

Meddig halogatható a megrekedt magyar biodízel-gyártás megindítása?
(Nagy Zoltán)
Az uniós előírások értelmében Magyarországon 2010-ig az ásványi eredetű dízelolaj 5 %-át növényi eredetű olajjal kell kiváltani. Ugyanakkor az EU-ban a felhasználást a jelenlegi 5 %-ról 30 %-ra kell növelni. Mindez szükségessé teszi, hogy hazánkban végre beinduljon s tovább haladjon a korábban megrekedt biodízel program. A cikk vázlatos kitekintést más országokban tapasztalható helyzetre, ismerteti a biodízel kísérleti felhasználás jelenlegi hazai jogi szabályozását (adózás, támogatás kérdései) s felvázolja egy lehetséges hazai biodízel program működését.

A német termelők a káposztalégy kártétele ellen küzdenek
(Seiwerth Gábor)
Az írás a Raps c. folyóiratban megjelent cikk fordítása. Németországban 2003 őszétől figyeltek fel a káposztalégy szokatlan kártételére repcében. Ismerteti a kártevő életmódját, a tüneteket, a rajzás megfigyelés során nyert tapasztalatokat. Kitér a védekezés nehézségeire (egyelőre kevés rovarölő szer engedélyezett ellene). A magyar szakemberek véleménye szerint hazánkban eddig repcében nem okozott kárt a káposztalégy, de a fenti példa alapján a jövőben fokozottan figyelni kell esetleges előfordulását.

Milyen meglepetéseket tartogat idén a korábban hektikusan mozgó repcepiac?
(Nagy Zoltán)
A cikk részletes áttekintést ad a repce piaci helyzetéről. Bemutatja a világ növényolaj termelésének alakulását 1998-2004 között. Foglakozik a repce várhatóan magasabb árszínvonalának okaival. Tárgyalja a repcetermesztés helyzetét és jellemzőit az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban. Európában továbbra is nő a kereslet a repceolaj iránt mind a humán, mind az ipari felhasználás terén. Elemzi a magyar repcetermesztés esélyeit. A szerző szerint a hazai termesztés és repcekereskedelem jövőjét hátrányosan befolyásolja a megrekedt biodízel program, a martfűi olajgyár nagy távolsága a kedvező adottságú dunántúli termőterületektől és a nem kellően megoldott hazai repcetárolás, ami egy esetleges export miatt lenne fontos.

SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK TERMESZTÉSE ÉS VÉDELME

Tanácsok és meggondolandók a nyári talajműveléshez
(Dr. Birkás Márta)
A szerző a nyári talajművelés művelési fogásairól és a lehetséges hibák elkerüléséről készített összeállítást. A cikk első részében az elmúlt 100 évben a tarlóművelésről írt legfontosabb megjegyzéseket idézi fel. Ismerteti a tarlóművelés legfontosabb céljait, úgymint: a talaj nedvességveszteségének csökkentése; a talaj hő- és levegőforgalmának szabályozása; a talaj biológiai tevékenységének pezsdítése révén a művelhetőség javítása; mulcshagyás, a tarlómaradványok felszínen hagyása, talajba keverése; alapozó növényvédelmi munka, előmozdítva az árva- és gyomkelést, de korlátozva a kártevők és kórokozók életfeltételeit. Megítélése szerint a tarlóművelés a learatott terület gondozása azért, hogy a talaj nedvességforgalma a tenyészidőn kívüli időszakban is megmaradjon, és a művelhetőségével együtt javuljon. Olyan tarlóművelési lehetőségeket és fogásokat mutat be száraz és nedves talajokra, amelyekkel a szerkezet kímélése is megvalósítható. Végül ötleteket ad a nedves talajon elkövethető hibák megelőzésére egy valószínűsíthetően csapadékos időszakra vonatkozóan. A tanulmányt színes fotók egészítik ki.

Talajmintavétel és szaktanácsadás GrowHow módra (x)
A Kemira GrowHow cég tavaly indított talajminta-vételi és szaktanácsadási szolgáltatásának bemutatása.

Van gyomirtó, ami tarol a tarlón (x)
(Czepó Mihály)
A Monsanto Roundup Mega glifozát hatóanyagú herbicidjének felhasználási lehetőségei tarlón, Transorb technológiával.

Száraz tény, hogy megéri az állományszárítás (x)
(Czepó Mihály)
A Monsanto Roundup Mega glifozát hatóanyagú herbicidjének felhasználási lehetőségei a napraforgó és a kukorica állományszárítására.

Veszélyes növénybetegségek (I./1.) A napraforgó fehérpenészes szártő- és tányérrothadása
(Dr. Békési Pál)
Az Agrofórum eddigi történetének egyik legsikeresebb vállalkozása a gyomnövényeket bemutató Veszélyes 12 c. sorozat volt. Az 1993-ban indított cikksorozat értékei és hasznossága révén az olvasók legszélesebb körének elismerését vívta ki. Már évekkel ezelőtt felmerült a gondolata annak, hogy a gyomnövényekhez hasonlóan indítsunk sorozatot a legjelentősebb növénybetegségekről és állati kártevőkről is. Így került sor 2003 márciusában a Veszélyes kártevők sorozatának indítására, amely még most is tart, s – a károsítók harmadik nagy csoportjaként – e számunkban megkezdjük a Veszélyes növénybetegségek ismertetését is. A cél mindegyik sorozat esetében azonos: igényesen, de nem tudományos közlemény formájában szakmailag megbízható, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket adni a tárgyalt károsító biológiájáról, és az ellene való védekezés lehetőségeiről.
A sorozat első része a hazánkban leginkább a napraforgót veszélyeztető kórokozót, Sclerotinia sclerotiorumot és az általa kiváltott betegséget ismerteti. A betegség tüneteit színes képek illusztrálják.

Remélhetjük-e, hogy a kórokozók ez évben nem támadják a napraforgót?
(Dr. Békési Pál)
Az írás a napraforgó betegségeinek – diaportés szárfoltosság (Diaporthe helianthi), napraforgó rozsda (Puccinia helianthi), szürkepenészes tányérrothadás (Botrytis cinerea), fehérpenészes szártő- és tányérkorhadás (Sclerotinia sclerotiorum) – ez évi lehetséges fellépését elemzi, az elmúlt évek fertőzéseinek és az idei év időjárásának tükrében.

Innovatív termékek és integrált növényvédelmi megoldások (x)
A Bayer CropScience két nagyszabású szántóföldi bemutató keretében látta vendégül partnereit. Az első Bayer Légyott rendezvényekre a Dunántúlon június 15-16-án Lajoskomáromban, az Alföldön pedig június 17-18-án Kabán került sor. Az itt látottakat és a cég növényvédő szereit foglalja össze a közlemény.

Szemes termények védelme
(Cziklin Margit)
Nem könnyű feladat a tárolás ideje alatt a raktári kártevőktől megvédeni szemes terményeinket. A tárolással foglalkozók növényvédelmi szemlélete, a meglévő tárolókapacitás minősége, a betárolandó termény állapota mind-mind meghatározója az eredményességnek.
A szemes termények védelme egy egész évén át tartó folyamatos feladat, melynek sarkalatos pontjai: a terménytároló típusa és műszaki állapota, a tárolandó termény minősége és a raktári kártevők abundancia és dominancia viszonyai – állapítja meg a szerző. Ismerteti a kártevők elleni védekezés lehetőségeit. Az írást színes kártevőfotók teszik szemléletesebbé.

Kapos-CFG – új lehetőség a szemes termények preventív védelmére
(Cziklin Margit, Nagy József)
A Somogy Megyei NTSZ évtizedekkel ezelőtt fejlesztette ki  a CFG centrifugálszivattyús terményfertőtlenítő gépet, melyet a termelő üzemek azóta is használnak az ország különböző tárolóiban és malmaiban. Napjainkban a szemes termények tárolásával foglalkozók köre kibővült, a tárolókon belüli tárolási, szállítási kapacitások megváltoztak, ezért a CFG terményfertőtlenítő gépet továbbfejlesztették. Az új berendezés technikai paramétereit ismerteti a cikk.

Napnál világosabb a védekezés a kukoricabogár ellen (x)
(Jáger Ferenc)
A Summit-Agro amerikai kukoricabogár ellen alkalmazható technológiái, kiemelten az acetamiprid hatóanyagú, a méhekre veszélyt nem jelentő Mospilan 20 SP felhasználásának előnyei.

A SZŐLŐ TERMESZTÉSE ÉS VÉDELME

Törekedjünk szőlőink okszerű védelmére
(Dr. Schweigert Andrásné, Makó Szabolcs)
A cikk írásakor még találgatni is alig lehet, hogy a 2000. évtől tartó meglehetősen száraz, meleg nyarak után milyen lesz az idei esztendő hátralevő részének időjárása, de azt tudjuk, hogy döntő befolyással lehet a szőlő növényvédelmére. Az április hónapban lehullott jelentős mennyiségű eső, majd a május utolsó és június első napjainak záporos-zivataros (helyenként nagy mennyiségű csapadékkal együtt járó) időjárása azonban sejteti, ill. előrevetíti, hogy növényvédelmi szempontból – elsősorban a gombabetegségek vonatkozásában – másként kell kezelni ezt az évet a megelőzőknél.
Ehhez nyújt segítséget a gyakorlat számára rendkívül hasznos írás, amely az eltérő időjárási körülményekre, különböző – táblázatos formában kidolgozott – védekezéstechnológiai javaslatokat ad.

A szőlő fajtahasználat alakulása Magyarországon 1973-2003 között
(Balikó Eszter, Tóth Imre)
Kevés olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari termék van, amelynél a fajta olyan meghatározó tényezőnek bizonyul, mint a szőlő- és borgazdaságban. Az egyes közigazgatási egységekben, borvidékeken, bortermő helyeken csak meghatározott szőlőfajták telepítése engedélyezett, ugyanis az adott borvidéken egy gyenge minőséget adó fajta telepítése, az abból előállított bor az egész borvidék hírnevét veszélyeztetné, tehát közérdeket sértene. A borkészítésre alkalmas szőlőfajták közigazgatási egységenkénti osztályba sorolását az Európai Unió Tanácsának vonatkozó rendelete írja elő.
Szakmai körökben sokan kifogásolják, hogy az elmúlt telepítések során túlzottan sok fajtát telepítettek a szőlészeti üzemek, így az egyes borvidékeken a borászati üzemek viszonylag kis tételekkel tudnak megjelenni a piacon. Sok vitát váltott ki továbbá, hogy világfajták vagy hungarikumok telepítése indokolt.
A szerzők dolgozatukkal a tényleges fajtahasználatról tájékoztatják a szakmai közösséget, a felhasznált ültetési anyag alapján.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Nagyító alatt… (26.) A repcevetés gépei
(Dr. Fűzy József, Komlódi István)
A repce termesztéstechnológia műveleteinek gépei alapvetően a kalászos gabonatermelés géprendszeréből kiválaszthatók, s a repce a gabonával közös géprendszerrel termeszthető. Kisebb eltérés csak a vetésnél és a betakarításnál van. A vetésnél a kisebb normájú (2,0-5,0 kg/ha) magkivetés gépesítése okozhat gondot, míg a betakarításnál a veszteségek csökkentése kerül előtérbe. Ennek megfelelően a FVMMI GM Kht. (Gödöllő) közhasznú feladatai között, a repcetermesztés technológiájának fejlesztése keretében, a Kühne cég Jubileum 125 32T és a KV 6210A típusú sorbavető gépeinek munkaminőségi vizsgálatára került sor. Ennek eredményeit ismerteti a cikk.

HORSCH Tiger szántóföldi mélykultivátor, szántást helyettesítő talajművelésre és a szármaradványok bekeverésére (x)
A Horsch cég szántóföldi kultivátorának alkalmazásának lehetőségei a szántás helyettesítésére.

Tarlóhántás és magágykészítés művészei a HORSCH Terrano FG és FX tarlóhántók (x)
A Horsch cég sekély- vagy mélyművelésre alkalmas tarlóhántóinak bemutatása.

Láttuk, hallottuk, olvastuk. Az AXIÁL Kft. lesz a HYUNDAI építőgépek forgalmazója
(AF)
A Hyundai és az Axiál Kft. 2004. június 16-án közös sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy az év második felétől az Axiál Kft. forgalmazza a Hyundai mélyépítésre szolgáló építőipari gépeit. Ezzel – a magasépítésben használatos Manitou rakodógépek mellett – a közeljövőben lánctalpas és gumikerekes forgógémes rakodók, különféle homlokrakodók és targoncák is bővítik az Axiál Kft. egyre bővülő építőipari gépválasztékát.

Nagyító alatt… (27.) A repce betakarítás gépei
(Dr. Fűzy József, Komlódi István)
Míg a vetés gépeinek értékelésénél, a repcénél indokolt kisebb normájú magkivetés lehet az alkalmazhatóság szempontja, addig a betakarító gépek esetén a minél kisebb veszteség elérése lehet a kiválasztás legfontosabb kritériuma. Ennek megfelelően – a repcetermesztés technológiájának fejlesztése keretében végzett vizsgálatok során – a Biso Integral CX 100 repcebetakarító adapterrel felszerelt Claas Dominator 208 Mega arató-cséplő gép, ill. a ZÜRN Compact oldalválasztó kaszaszerkezettel felszerelt Claas Mega 204 és a John Deere Z 1056 arató-cséplő gépek betakarítási veszteségeit határozták meg.

EGYÉB SZAKMAI KÖZLEMÉNYEK

Láttuk, hallottuk, olvastuk. Tisztújítás Magyar Agrártudományi Egyesületben
(Dr. Seprős Imre)
A MAE XIII. küldöttközgyűlésén Dr. Tamás Károly, leköszönő elnök rangos egyesületi kitüntetéseket nyújtott át az elmúlt évtizedekben kiemelkedő munkát végzett agrárszakembereknek. A hivatalos ceremóniát követően a testület megválasztotta a 2004-2008. évi ciklusra az új tisztségviselőket.

Euró alapú közraktári hitelkonstrukció. Sajtóközlemény
(AF)
A búza-vetésterület és a várható termésátlagok ismeretében a Hungária Közraktározási és Kereskedelmi Rt. a Raiffeisen Bank Rt.-vel együttműködve gabona intervenciós felvásárlást is lehetővé tevő, közraktári jegyek fedezete alapján történő finanszírozási konstrukciót dolgozott ki.

A 27. ISTA kongresszus szakmai eredményei
(Ertseyné dr. Peregi Katalin)
Beszámoló az ISTA (International Seed Testing Association, a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség) május 13-14. között Budapesten tartott 27. kongresszusáról. A szerző bemutatja a szervezetet, és ismerteti a kongresszuson hozott legfontosabb döntéseket és az elért szakmai eredményeket.

Jegyzet gazdálkodóknak. A területalapú támogatási rendszerről
(Kurucz Miklós)
Az Európai Unió a Közös Agrárpolitika megvalósítására meghirdetett támogatásai közül az agrárium számára a legnagyobb tételt területi alapon biztosítja a gazdálkodói kör számára. E támogatási rendszer lényeges elemeit foglalja össze a rövid közlemény.

Összevonással erősít az Agrolinz (x)
A beszélgetésben a műtrágya forgalmazó Agrolinz Melamine International Magyarország Kft. tevékenységét Ingo Rendel, a cég ügyvezetője ismerteti.

Az eredmény az Ön tábláján is látszani fog (x)
Június elején Szekszárdon és Szarvason rendezte meg a Szántóföld napja című előadássorozatát a BASF, amelyen a cég szakemberei mutatták be a BASF termékekkel végzett vizsgálatok eredményeit.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!