A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2010 Február

20 év után
(Dr. Bódis László)

Múltidéző. Kerekasztal-beszélgetés
(Dr. Bódis László)
Az újságok impresszumait általában átlapozzák, legfeljebb akkor veszik szemügyre az olvasók, ha a lap munkatársait kívánjuk elérni valami okból, és szükségük van egy telefonszámra, vagy e-mail címre. Most az impresszumban olvasható szakemberek közül emlékeznek vissza néhányan a 20. éves Agrofórum meghatározó „mérföldköveire” az alapítástól napjainkig.

A HÓNAP TÉMÁJA

Ajánlások a mezőgazdaság vetés- és termésszerkezetének korszerűsítésére
(Dr. Binnyei András)
A szerző cikkében javaslatot tesz az ismételten termelésbe vonható kultúrákra. Kitér arra is, hogy a jelenlegi vetésszerkezetben termesztett, ún. fő-növényeket hazánk mely tájegységein lehet és érdemes kiemelten kezelni, az ott kínálkozó potenciálisan nagy termések és/vagy a kiváló minőség miatt.

FÓKUSZBAN AZ ALTERNATÍV NÖVÉNYEK

Cukorcirok, a jövő energianövénye
(Pál Mihály)
A cikk keretében a cukorcirokra hívjuk fel a figyelmet, amely a hazánkban is lassan beinduló bioetanolgyártás egyik méltánytalanul háttérbe szorult, gazdaságosan termeszthető alapanyaga lehet.

Szabad-e foglalkozni ciroktermesztéssel Magyarországon?
(Feczák János)
A szerző írásában áttekinti a cirokfélék hazai termesztésének múltját, a cukorcirok felhasználhatósági lehetőségeit és a termeszthető fajtákat, hibrideket.

IDŐSZERŰEN, KORSZERŰEN

Navigációs rendszerek használatának jelenlegi és jövőbeli jelentősége
(Molnár Tamás)
Tekintsék át a műholdas helymeghatározó rendszerek fejlesztésének eddigi eredményeit a mezőgazdasági felhasználás terén, valamint az alkalmazásukra épülő új technológiákat.

A növényanalízis eredményeinek felhasználása az őszi búza trágyázási technológiáinak fejlesztésében
(Dr. Sebestyén Endre, Gyulai Balázs)
A cikk az őszi búza szárazanyag-termelésére és tápanyagforgalmára vonatkozó vizsgálatok eredményeit adja közre, mivel ezek ismeretében olyan költségtakarékos, hatékony trágyázási technológiák alakíthatók ki, amelyek használata esetén növelhető a termés, csökkenthető a környezet kemikália-terhelése és optimalizálható a haszon.

A Dow AgroSciences páratlan gyomirtószer-választéka a gabonatermesztésben (x)
(Hoffmann Péter)
A Dow AgroSciences megújult gyomirtó szer portfolióját mutatja be a gabonatermesztők számára.

A kálium- és magnéziumhiány következményei a kukoricánál (x)
(Dr. Zsom Eszter)
A kukorica megfelelő kálium-pótlására a K+S Kali GmbH a Korn-Kalit kínálja.

A belvízkárokról röviden
(Dr. Vajdai Imre)
A belvizek elsősorban a szántóföldi növényekben, kisebb mértékben a gyümölcsösökben tesznek kárt. A hosszabb ideig tartó belvízborítás, az egyes növényfajok sajátosságait figyelembe véve, eltérő károkat okozhat, melyeket most áttekinthetik az írásból.
Kipróbáltam az Ikarus-t (x)

Tavasszal aktuális növényápolási és agrotechnikai munkákról
(Pájtli József)
A henger és a gyomfésű olcsó és hatékony agrotechnikai eszközök, amelyek segítségével hatékonyabb tavaszi növényápolás és mechanikai gyomirtás érhető el.
Kipróbáltam a Taltost (x)
Minőség és innováció a mezőgazdasági piackutatásban (x)
Beszélgetés Tóth Bencével, a piackutatásra „szakosodott” Szinapszis Kft. ágazatvezetőjével.

A Güttler-henger használatának előnyeiről
(Dr. Szabó Zoltán)
A növénytermesztésben elterjedt a különböző hengertípusok alkalmazása, de a hengerezés technológiája lassan fejlődött. A körülményesen mozgatható, különböző vontatott sima- és gyűrűs hengerek még ma is használatban vannak, de gyökeres változást ezen a területen a Güttler-henger megjelenése hozott, melynek gyakorlati használati előnyeit foglalja össze az írás.
Kipróbáltam a Colombust (x)

Amandha, a megbízható társ! (x)
(Pletzer Imre)
Termelői tapasztalatok a KWS újgenerációs kukoricahibridjével, az Amandhával.

Taltos – a mi gyomirtónk! (x)
(Hoffmann Péter, Szabó István)
A Dow AgroSciences a gabonafélében biztonságosan felhasználható, kettős hatásmódú gyomirtó szerét, a Taltos-t (floraszulam+aminopiralid) ajánlja a növénytermesztők figyelmébe.

A kénhiány következményei a repcetermesztésben (x)
(Dr. Zsom Eszter)
A K+S Kali GmbH tápanyag-utánpótlási javaslata repcében.

A gabonafélék hatékony és biztonságos gyomirtása a Dow AgroSciences készítményeivel (x)
(Hoffmann Péter)
A Dow AgroSciences új gyomirtó szereit kínálja a gabonatermesztők számára.

Új és fontos tényezők a kalászosok gyomirtó szereinek megválasztásakor (x)
(Vig József)
A Kwizda Agro kalászos gyomirtó szer kínálata.

Puma Komplett – kalászosvédelem a teljesség igényével (x)
(Farády László)
Ismerjék meg a Bayer CropScience Puma-Komplett kalászos védelmi csomagját.

Hasznosítsuk a szélenergiát!
(Ifj. Csíbor István)
Tekintsék át, mi mindenre hasznosítható a szél energiája, és milyen lehetőségek állnak e téren rendelkezésre Magyarországon.

Herbicid toleráns napraforgó gyomirtása: szükség van alapkezelésre? (x)
(Radvány Béla, Vajda Beáta)

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Kereskedőkkel tanácskozott a BASF. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A tudósításból betekintést nyerhetnek a BASF Agrodivízió világban betöltött szerepére és tevékenységére, illetve térségünk mezőgazdasági kilátásaira.

Tovább kell tanulnunk a klíma-leckét!
(Dr. Birkás Márta)
Szerző a 2009. nyári és őszi talajművelési tapasztalatokat kritikusan értékelve a klímakár-csökkentést szorgalmaz. A tanulságos idény első leckéjét a tavaszi szárazság adta fel. Ahol előző év nyarától vízkímélő művelést folyt ott a növények vesztesége is jelentősen kisebb lett. A második lecke a júniusi, júliusi esős napok elmúltával adódott, mégpedig a nedvesség kímélő tarlóművelésre való ösztönzéssel. A harmadik nagy leckét az augusztustól október közepéig (néhol a végéig) elhúzódó száraz és meleg időszak adta fel. Jobb repce és búza vetésekre csak a kevésbé kiszáradt, vízkímélően művelt talajokon volt esély. A negyedik leckét a novemberi, decemberi esőzések adták fel. Szerző rámutat, a vizsga 2010 tavaszán és nyarán lesz, s arról szól, adtak-e esélyt a talajnak a jobb vízbefogadásra, s a növényeknek a tárolt nedvesség kedvező hasznosítására.

Miniszter voltam…(9.) Beszélgetés dr. Szabó Jánossal
(Dr. Bódis László)
Dr. Szabó János ügyvéddel, egykori FM miniszterrel beszélgettünk a miniszteri pályafutásáról.

A magyar növényvédelmi szervezet kialakulásának története… (2.)
(Szentgyörgyi László, Dr. Eke István)
A magyar növényvédelmi igazgatás történetét bemutató sorozat mostani részében a Phylloxera vastatrix kártevő hazai fellépésének kihatását tekinthetik át a növényvédelem fejlődésére.

Visszatekintés a 2008-2009-es termelési év növényvédelmi helyzetére. Szántóföldi kultúrák (2.)
(Tóth Miklós)
Az MgSzH Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szakembere írásában áttekinti a napraforgó, a burgonya, a cukorrépa legfőbb kórokozóinak és kártevőinek fellépését és a károk alakulását az elmúlt évi tenyészidőszakban.

Szélsőséges évjáratok hatása az őszi búza levélfoltosságot okozó kórokozóira
(Csősz Lászlóné)
A cikk szerzője több év tapasztalatait adja közre írásában, melyben a levélfoltosságokat okozó gombák előfordulását kísérték figyelemmel évről évre.

Védekezés a levélfoltosságot okozó betegségek ellen (x)
(Kurtz György)
A Syngenta Kft. az Amistar Xtra-t (azoxistrobin+ciprokonazol) ajánlja a levélfoltosságot okozó kórokozók, lisztharmat, rozsdafélék leküzdésére kalászosokban.
DuPont Növényvédelmi Konferencia – 2010
A januári DuPont Növényvédelmi Konferencia keretében idén már nem öt, hanem hét helyszínen vehettek részt a szakemberek és ismerhették meg a DuPont 2010. évi növényvédelmi ajánlatát. A 15 előadásban elhangzott elméleti és gyakorlati tanácsok, növényvédelmi technológiák elsősorban a kalászos gabonát, kukoricát, napraforgót és repcét termelőkhöz szóltak.

BIOTECHNOLÓGIA

A biotechnológia múltja, jelene és jövője
(Dr. Kralovánszky U. Pál)
A cikk írója, mint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) munkatársa, az 1980-as években kezdeményezte és irányította az első hazai biotechnológiai kutatási programot. Írása azt a kort és szemléletet idézi, amikor a tudomány újra felfedezte a biotechnológiát és annak jelentőségét az emberi civilizáció fejlődésében a kezdetektől napjainkig. A cikk kiválóan bizonyítja, hogy a biotechnológia nemcsak a mezőgazdaságban, hanem életünk sok más területén is jelen van.
is jelen van a bányászattól az egészségügyig

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Kápia típusú étkezési paprika vándorfóliában történő termesztése
(Dr. Dudás László, Dr. Hodossi Sándor)
Az írásból a kápia típusú étkezési paprika vándorfóliában történő termesztésével ismerkedhetnek meg. Áttekinthetik a vándorfólia alatti termesztés előnyeit, valamint a termesztéstechnológia fontosabb elemeit (vetésváltás, talaj-előkészítés, tápanyag-utánpótlás, palántanevelés, -kiültetés, növényápolás, betakarítás).

Konzervipari paradicsomtermesztés
(Dr. Hodossi Sándor, Dr. Dudás László)
A szerzők írásukban a sikeres konzervipari paradicsomtermesztés ismérveit mutatják be, áttekintve a termesztéstechnológia fontosabb elemeit (fajtahasználat, vetésváltás, talaj-előkészítés, tápanyag-utánpótlás, palántanevelés, -kiültetés, ápolási munkák, növényvédelem) és nem utolsó sorban a vertikum fejlesztésének lehetőségeit is.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Válogatás A „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly tudományos ülésszak szőlészettudományi szekciójának előadásaiból és posztereiből
(Dr. Zanathy Gábor)
A Budapesti Corvinus Egyetem „Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly” Tudományos Ülésszakán 2009. október 29-én a Szőlészettudományi Szekcióban összesen 13 előadót hallgathattak meg, s 15 posztert szemlélhettek meg a konferencia résztvevői. A szőlőtermesztés gyakorlatát érintő tudományos eredményekről az előadások sorrendje, illetőleg a poszterek sorszáma szerint számolunk be.

KITEKINTÉS

Réparothadás Szerbiában és növénykórtani háttere
(Dr. Bagi Ferenc)
Az EU-s cukorbehozatal révén kedvező helyzetbe került szerbiai cukorrépa-termesztés számára a 2009-ben nagy kihívást jelentő réparothadás elterjedtségének mértékére, tüneteire és e betegséget kiváltó legfontosabb kórokozóra hívja fel a figyelmet az írás.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

A traktorok „öregedésének” és „korszerűségének” hatása a teljesítések és az üzemeltetési költségek alakulására
(Dr. Gockler Lajos)
A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet a gépüzemeltetési adatok változását jelentősebb mezőgazdasági üzemekben, „bázisgazdaságokban” kíséri figyelemmel. Az erőgépek közül a traktorokra vonatkozó, most közreadott teljesítés- és költségadatok elemzéséből a korszerű és kevésbé korszerű gépek közötti különbségekre derül fény az üzemeltetés szempontjából.

Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata Magyarországon
(Gulyás Zoltán, Kovács László)
Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet szakembereinek írásából a tervezett permetezőgép időszakos felülvizsgálati rendszer fontosabb elemeit tekinthetik át részletekbe menően.

Ismerjük meg a betakarító gépeket… (9.) A kombájn és a logisztika
(Dr. Bense László, Nagy István)
A betakarítógépek műszaki felépítését és működését bemutató sorozatunk mostani részében az arató-cséplőgépen belüli anyagmozgatás elvével, műszaki felépítésével és működésével, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó szállításszervezés kérdéskörével ismerkedhetnek meg.

Ültetvénypermetezés Caffinival (x)
(Nagy Márk)
Termelői tapasztalatok a Szegána Kft. által forgalmazott Caffini permetezőgépekkel.
A TECHAGRO nemzetközi mezőgazdasági gépvásár 2010. március 21-én nyitja meg kapuit Brnóban. Sajtóközlemény (x)
Az európai jelentőségű TECHAGRO mezőgazdasági gépvásár előkészületei már megkezdődtek. A részleteket megismerhetik a sajtóközleményből.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Átadtuk a díjakat
(AF)
Az Agrofórum 2007-ben indított „Játsszon velünk” nyereményjáték második fordulójának nyertesei 2010. január 5-én vehették át a díjakat Budapesten, a Városligeti fasorban lévő szerkesztőségünkben tartott ünnepi évnyitó szerkesztőbizottsági ülésen.

Agrármúltunk nagyjai. id. Manninger G. Adolf (1880-1954)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban id. Manninger G. Adolf életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Jegyzet (nem csak) gazdálkodóknak. A tanyáról
(Kurucz Miklós)
A sorozat jelen része a tanyát mint település- és életformát, annak típusait, múltját valamint a fennmaradásuk érdekében napjaink kihívásit tekinti át.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!