A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2010 Május

Búzaszentelő
(Dr. Bódis László)

A HÓNAP TÉMÁJA

A mezőgazdaság gondterhes éve – 2009 (1.)
(Kaposi Lajos, Valkó Gábor)
A Központi Statisztikai Hivatal szakemberei írásukban a növénytermesztés és az állattenyésztés oldaláról összegzik a magyar mezőgazdaság 2009-es teljesítményét, a mezőgazdasági termelés volumenét, a termelői és ráfordítási árak alakulását.
Bővebben…

FÓKUSZBAN A KALASZOSOK

Gondjaink forrása a búza
(Dr. Bódis László)
Lassan „nyakunkon” az új termés, ugyanakkor az elmúlt évi kalászosok termésének egy jelentős része a raktárakban várja sorsa jobbra fordulását. Áll a gabonapiac. Ezért érdemes számba venni a lehetséges megoldásokat.

Válasz a kihívásokra – „Pannon Búza Minőség” védjegy
(Petőházi Tamás)
Mi is az a „Pannon Búza Minőség” védjegy és mi a funkciója? Melyek a védjegy megszerzésének feltételei? Mindezekre a kérdésekre az írásból nyerhetnek választ.

Meg kell védeni a gabonát a fuzáriumtól! (x)
(Bálint Sándor, Rácz István)
Kalászos gabonák fuzárium elleni védelmére a DuPont az Alert S (fluzilazol+karbendazim) gombaölő szert ajánlja.

A gabonaintervenció helyzete és kilátásai 2010 tavaszán
(Dr. Rieger László, Dr. Szőke Gyula)
Az írásból a 2009/2010-es gabonaintervenciós időszak felvásárlásának alakulását, az intervenciós készlet idei értékesítési kilátásait, valamint mindehhez kapcsolódóan a szabályozás terén hatályba lépett változásokat tekinthetik át.

Minden rólunk (x)
Rövid „hírcsokor” a Dow AgroSciences háza tájáról.

Az univerzális, a komplett és a specialista (x)
(Farády László)
A Bayer CropScience kalászosvédelmi technológiáját ajánlja a gabonatermesztők figyelmébe.

Újonnan államilag elismert őszi búza fajták
(Dr. Czirák László, Kovács Sándor, Hertelendy Péter)
Az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának szakemberei írásukban az elmúlt év novemberében a Fajtaminősítő Bizottság ülésén állami elismerésben részesített őszi búza fajtákat ismertetik fajtacsoportonkénti bontásában.

Kétszer kell, de egyszer muszáj! (x)
(Vig József)
Kalászosok lomb- és kalászvédelme Kwizda Agro készítményekkel.

IDŐSZERŰEN, KORSZERŰEN

A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel
(Dr. Széll Endre)
A kukoricatermesztés során a termésbiztonság javításának fontos alapfeltétele, hogy megteremtsük a termesztési, vagyis a biológiai-, agrokémiai- és műszaki háttér elemeinek összhangját. Mindennek elérésében nagy segítséget nyújt az írás, összefoglalva a hibrid- és elővetemény-választás, a tőszám-meghatározás, valamint a talajművelés, tápanyag-utánpótlás és a növényvédelem során figyelembe veendő szempontokat.

Pergéscsökkentési tapasztalatok a repcében KITE-nél
(Papp Zoltán)
A KITE Zrt. szakembere írásában több év repcetermesztés terén szerzett kísérleti tapasztalataikat összegzi, melyben az Elastiq készítmény hatását vizsgálták önmagában és különböző deszikkáló szerekkel összevontan.

Elastiq a gyakorlatban már bizonyított… (x)
(Dr. Kondár László)
A Chemtura az Elastiq-ot mint természetes érésgyorsítót és kipergés-gátlót kínálja a repcetermesztők figyelmébe.

„Chemtura Agrosolutions” (x)
(Papp Zoltán)
Új név, új logó: változások a Chemturánál.
Bővebben…

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Miniszter voltam…(11.) Beszélgetés dr. Torgyán Józseffel
(Dr. Bódis László)
A Miniszter voltam sorozat keretében ezúttal dr. Torgyán József ügyvéddel, politikussal, egykori FVM miniszterrel készült beszélgetést olvashatják.

A magyar növényvédelmi szervezet kialakulásának története… (5.)
(Szentgyörgyi László, Dr. Eke István)
A sorozat mostani, ötödik része a növényorvos képzés beindításának történetét ismerteti meg az olvasókkal.

Növényorvoslás Cheminova módra (x)
(Rácz Tibor)
Szántóföldi növények tavaszi kondicionálása a Cheminova Magyarország Kft. készítményeivel.

A vetésforgók és trágyázási rendszerek összefüggései a kukorica és búza termesztésében
(Dr. Tóth Zoltán)
A szerző írásában a Pannon Egyetem Georgikon Kar Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékén több évtizede beállított vetésforgós trágyázási tartamkísérletek eddigi eredményeit adja közre, melyben különböző előveteményeknek és a vetésforgóknak a kukorica, illetve az őszi búza termesztésében betöltött szerepét vizsgálják.

MVH: mi kellett az AKG támogatáshoz?
(AF)
Az Agrár-Környezetgazdálkodási (AKG) programok szántóföldi célprogramjairól kérdeztük az MVH sajtófőnökét.

Több ezer gazdát érint az egységes kérelem beadás. Sajtóközlemény
(MVH)
Április elejétől indult a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (MVH) a területalapú és több más közvetlen támogatás egységes kérelmének elektronikus benyújtása.

A műtrágyázás jelentősége napjainkban (x)
(Vári Rita)
Linzer Ware termékek a szántóföldi növények tápanyagellátására.

Újra indult a HANGYA
(Toman Ilona)
Az Amerikai Magyar Klub március 26-án, Tordason ÚJ HANGYA-mozgalom konferenciát kezdeményezett egy családi hagyomány tiszteletére és emlékére. Az esemény célja volt a magyarérdekelt gazdáktól, vállalkozóktól, szervezetektől tapasztalatot szerezni, és velük együtt egy új, példamutató országos ÚJ HANGYA modell kialakítását elkezdeni.

„Meghívtuk egy körre!” (x)
Termelői tapasztalatok YaraVita lombtrágyákkal.

BIOTECHNOLÓGIA

A III. Géntechnológia – Növény- és Környezetvédelem Szimpózium
(Dr. Heszky László)
Az 56. Növényvédelmi Tudományos Napok párhuzamos rendezvényeként került megrendezésre a III. Géntechnológia – Növény- és Környezetvédelem Szimpózium, melyen a hazai növényi géntechnológiai kutatások résztvevői képviseltették magukat. A szimpózium kiváló lehetőséget adott a különböző kutató csoportok eredményeinek alaposabb megismerésére, melyre most jelen írásból olvasóinknak is alkalmuk nyílik.

A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (GEVB) 2009. évi működése
(Füsti Molnár Gábor, Nagy Dorottya)
A Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság létrehozásának és működésének célját, tagjait, valamint nem utolsó sorban a Bizottság munkája során 2009-ben elért eredményeket tekinthetik át az írásból.

BIOENERGIA

Energia biomasszából: esély vagy átok?
(Dr. Gyuricza Csaba)
Magyarország energiaellátása legnagyobb részt az országhatárokon túlról érkező fosszilis földgázra és kőolajra épül, ami a külföldi piacoktól való függőségünket erősítette fel. Az utóbbi években egyre határozottabban jelenik meg a megújuló energiaforrások kiaknázásának igénye az Európai Unióban – így Magyarországon is, éppen ezért érdemes az írásból áttekinteni a Magyarországon rendelkezésre álló megújuló energiaforrások körét, a biomassza szerepét az energiatermelésben, valamint nem utolsó sorban az energianövények termesztésének feltételeit.

Biogázüzem-avatás Kaposszekcsőn. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A tudósítás Kaposszekcső Ipari Parkjában EU-s támogatással létesített új, nagykapacitású biogáztelep átadására kalauzolja el az olvasókat.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

Klímaváltozás hatása a zöldségtermesztésre…
(Dr. Terbe István és mtsai)
A zöldségtermesztésben a klímaváltozás várható hatásairól általánosságban beszélni nehéz és pontatlan, csak konkrét fajok és a termesztési módszerek, valamint a változások pontos ismeretében lehet előrejelzéseket tenni és javaslatokat készíteni a technológiák változtatására. A témával kapcsolatban a szerzők írásukban az EU V. Keretprogram alapján a zöldségtermesztés vonatkozásában azokat a század második felére valószínűsíthető változásokat összegzik a hőmérséklet és a csapadék-ellátottság terén, melyek jelentős termesztéstechnológiai fejlesztéseket fognak indokolni.

A „vándorfóliák” alkalmazási lehetőségei a zöldségtermesztésben
(Kovács András és mtsai)
Napjainkban keresni kell azokat a technológiai és technikai megoldásokat, amelyek segítségével mérsékelni lehet az egyre szélsőségesebbé váló időjárási elemek káros hatását a zöldségnövényekre. Az írásból az egyik lehetséges megoldásként a vándorfóliák alkalmazása körvonalazódik, bemutatva a technológia szabadföldi termesztéshez képest megmutatkozó előnyeit, az eddigi, paprikatermesztésben szerzett tapasztalatokat, valamint nem utolsó sorban a vándorfóliás zöldségtermesztésnél ajánlott technológiai elemek sorát.

Dinnyét csak édesen… (x)
(Dr. Czinege Erik)
A Yara tápanyag-utánpótlási javaslata a dinnyetermesztők számára.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

Gyümölcsritkítás
(Dr. Szalay László)
A termőegyensúly fenntartásához, a rendszeres és jó minőségű termés biztosításához gyakran gyümölcsritkításra van szükség az ültetvényekben. Ez egy nagyon kényes része a termesztéstechnológiának, melynek részletei még nem minden gyümölcsfajnál kidolgozottak. Jelen írás mai tudásunk alapján a gyümölcsritkítással kapcsolatos legfontosabb ismereteket foglalja össze, választ adva egyúttal a leggyakrabban felmerülő mikor, hogyan és mennyit kérdésekre is.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Az INTERVITIS INTERFRUCTA kiállítás egy szőlész szemével. Tudósítás
(Dr. Zanathy Gábor)
A szőlészek és a borászok világtalálkozója, az Intervitis Interfructa (IVIF), idén Stuttgartban került megrendezésre március 24. és 28. között. A széleskörű tájékozódást nemcsak a standokon kiállított újdonságok, hanem az IVIF kongresszusán tartott előadások és gépbemutatók is szolgálták.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

Ismerjük meg a betakarító gépeket… (11.) „Űrhajó” a szántóföldön
(Dr. Bense László, Nagy István)
A betakarító gépekről szóló sorozat mostani részében az arató-cséplőgépek automatizálási lehetőségeivel, az e téren napvilágot látott fejlesztésekkel ismerkedhetnek meg időrendben az olvasók.

AXIÁL Szakmai Napok Baján. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A most 9. alkalommal megrendezésre került AXIÁL Szakmai Napok (ASZN) az idők során a tavaszi évad egyik legrangosabb szakmai eseményévé nőtte ki magát. A látogatók idén több mint 200 új mezőgazdasági gépet tekinthettek meg, köztük 20 olyan újdonságot, amelyek Magyarországon először voltak láthatók.

Hogyan tovább TECHAGRO? Tudósítás
(Dr. Jóri J. István)
Szubjektív beszámoló a csehországi TECHAGRO 2010 nemzetközi mezőgép kiállításról.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Agrármúltunk nagyjai. Ifj. Manninger Gusztáv Adolf (1910-1982)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban Ifj. Manninger Gusztáv Adolf életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Jegyzet (nemcsak) gazdálkodóknak. Az új erdőtörvény néhány eleméről
(Kurucz Miklós)
Több mint három éves előkészítő és egyeztető munka után az Országgyűlés tavaly fogadta el az új erdőtörvényt. A Jegyzet soron következő része, ennek kapcsán a törvény néhány újdonságra, a jogszabály korszerűbbnek tűnő szellemiségére hívja fel a figyelmet

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!