A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2010 Március

Józsi bácsi
(Dr. Bódis László)

A HÓNAP TÉMÁJA

A vetőmag-minősítés rendszere Magyarországon
(Polgár Gábor)
A vetőmag-minősítés hatósági feladatait növénytermesztési hatóságként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatósága látja el, amely három szakterületet, a növény-fajtakísérletet, az erdészeti és kertészeti szaporítóanyag-felügyeletet, valamint a vetőmag-felügyeletet foglalja magába. A cikk végén a szántóföldi ellenőrzés, a vetőmag-minősítés, valamint a post control vizsgálat rendszeréről is többet megtudhatnak.

FÓKUSZBAN A NAPRAFORGÓ

Gyorsan apadnak a napraforgókészletek
(Dr. Potori Norbert)
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakemberének elemzéséből kitűnik, a világ napraforgó-termelése a 2009/2010. gazdasági évben becslések szerint 30,8 millió tonna körül alakul, vagyis 10 százalékkal marad el az előző szezonban betakarított mennyiségtől. A mag felhasználása 2009 utolsó negyedévben jelentősen nőtt, a készletek megcsappantak, ezért 2010-ben a világ napraforgóolaj-gyártásának visszaesése vetíthető előre. A folyamatokat jól tükrözi az árak alakulása: 2010 első félévében a napraforgómag és származékai árának emelkedése valószínűsíthető.

A napraforgó termésbiztonságának agronómiai feltételei
(Dr. Pepó Péter)
A napraforgó termésmennyiségét, olajtartalmát és termésbiztonságát alapvetően 3 tényezőcsoport: a hibridválasztás, az agroökológiai és az agrotechnikai feltételek határozzák meg, amelyeket a szerző részletesen ismertet írásában, és ezek közül is a vetés, a tápanyag-ellátás és a növényvédelem területét emeli ki.
Megéri-e napraforgóban az intenzív tápanyag-utánpótlás? (x)
A Yara tápanyag-ellátási javaslata a napraforgó-termesztők számára.

Napraforgó fajta-összehasonlító kísérletek eredményei – 2009
(Szekrényes Gábor)
Az állami elismerés céljára bejelentett napraforgó-hibridek különböző éréscsoportok, különleges agronómiai, illetve minőségi tulajdonságaik alapján végzett kisparcellás fajta-összehasonlító vizsgálatainak 2009-es eredményeit tekinthetik át az írásból.

Milyen napraforgót termeljek? (x)
(Kovács Attila, Bíró János)
A Syngenta Seeds napraforgó fajtaajánlata.

Egyszikűek elleni védelem napraforgóban CLEARFIELD® technológiával (x)
(Pálfay Gábor)
A BASF fejlesztőmérnöke a Clearfield technológia előnyeit összegzi a napraforgó gyomirtásában.

Aktualitások a napraforgó gyomirtásában
(Hlavács Brigitta, Simon Jenő)
A napraforgóban a gyomirtás elsősorban a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen irányul. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a napraforgó gyomirtását nagy körültekintéssel, a kijuttatási technológiák előírásainak maradéktalan betartásával kell végezni. Az egyes technológiai irányelvek áttekintésén túl, sorra veszi a napraforgó legjellemzőbb gyomnövényeit, valamint az engedélyezett, preemergensen és posztemergensen kijuttatható gyomirtó szerek listáját is.

Ismét időszerű – gondolatok a napraforgó preemergens gyomirtásáról (x)
(Spilák Krisztina)
Arysta LifeScience Magyarország Kft. a Proponit 720 EC-t (propizoklór) kínálja a napraforgó preemergens gyomirtására.

A napraforgó betegségei és az agrotechnika
(Dr. Békési Pál)
Az elmúlt évtizedben napraforgó-termesztésünk eredményessége ugrásszerűen megnőtt, azonban a további fejlődés érdekében valamennyi védelmi módban, azok hatékonyságában előre kell lépnünk. Ezúttal az agrotechnika egyik elemét, a vetésidőt állítja a szerző a figyelem középpontjába.

Termésbiztonság, termésnövekedés, magasabb olajtartalom (x)
(Máté Imre, Turóczi György, Mathiász Tivadar)
Ismerjék meg a Trifender mikrobiológiai készítmény kedvező hatását a napraforgó termésbiztonságára és minőségére a Kwizda Agro ajánlásában.

A napraforgó Franciaországban
(Dr. Somogyi Norbert)
A cikk a napraforgó-termesztés helyzetét veszi nagyító alá Franciaországban: ismerteti a vetésterületben és termésátlagban bekövetkezett változásokat egészen az 1980-as évektől, majd pedig a napraforgó tőzsdei árának változását mutatja be a repcével összehasonlítva. Említést tesz az olajos magvak növényolajiparban és takarmányozásban betöltött szerepéről, végezetül pedig a napraforgó termőterületét illetően összegzi az idei kilátásokat.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

AKG: mi kellett a támogatáshoz? Sajtóközlemény
A sajtóközlemény az agrár-környezetgazdálkodási programban nyertes pályázatok azon jellemzőiről számol be különböző szempontok alapján, melyek a pontozáson keresztül egyáltalán nem, illetve nagyban befolyásolták a kérelmek eredményét.

Miniszter voltam…(10.) Beszélgetés dr. Lakos Lászlóval
(Dr. Bódis László)
Beszélgetés dr. Lakos László állatorvossal, a Kőröstetétleni Árpád Kft. ügyvezetőjével, aki a rendszerváltás utáni második ciklus első agrárminisztere volt.

A magyar gazdák szaklapolvasási szokásai, a szaklapok értékelése (x)
A Szinapszis Piackutató Kft. 2009. év végén megvizsgálta, hogy a magyarországi gazdálkodók mely szaklapokat ismerik, melyeket olvassák, valamint azt, hogy milyen elvárasaik vannak a szaklapokkal szemben és ezen szempontok mentén hogyan értékelik azokat.

A magyar növényvédelmi szervezet kialakulásának története… (3.)
(Szentgyörgyi László, Dr. Eke István)
A hazai növényvédelmi szervezet történetét bemutató sorozat mostani része a magyar növényegészségügy fejlődését jelentősen befolyásoló jogalkotásokat ismerteti, különösképpen a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. törvényt emeli ki, amely elsőként szabályozta részletekbe menően a károsítok elleni védekezéssel kapcsolatos rendelkezéseket.

Útkeresés XIX. A főbb növényi termékek középtávú világpiaci kilátásairól dióhéjban
(Dr. Potori Norbert)
Az Agrárgazdasági Kutató Intézet szakembere a főbb növényi termékek közül a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce középtávú világpiaci kilátásait tekinti át röviden, elsősorban az OECD-FAO, az USDA és a FAPRI 2018/2019. gazdasági évig terjedő tízéves időszakra készített elemzéseire támaszkodva.

Kipróbáltam az Ikarus-t (x)
Termelői tapasztalatok a Dow AgroSciences Ikarus (klopiralid + pikloram + aminopiralid) készítményével végzett gyomirtás terén.

Kórokozó gombák a fűmagtermesztésben (1.)
(Dr. Varga Zsolt)
A fűfélék növénykórtani helyzetéről, a különböző fűfajokat károsító kórokozókról nagyon keveset tudunk, sőt gyakorlati oldalról figyelmet sem fordítunk rájuk. Éppen ezért a szerző írásában a fontosabb fűfajok azon gombabetegségeit mutatja be, amelyeknek meghatározó, a termés mennyiségét és annak minőségét befolyásoló szerepe lehet a fűmagtermesztés során. A cikk végéről természetesen a kórokozók elleni védekezés lehetőségei sem maradhatnak el.

Kipróbáltam a Taltost (x)
Termelői tapasztalatok a Dow AgroSciences Taltos (aminopiralid + floraszulam) készítményével végzett gyomirtás terén.

Kipróbáltam a Genius-t (x)
Termelői tapasztalatok a Dow AgroSciences Genius (aminopiralid + piroxszulam + floraszulam + kloquintocet-mexil) készítményével végzett gyomirtás terén.

Az ökológiai vetőmagtermesztés helyzete hazánkban
(Tóbiás Andrea, Divéky-Ertsey Anna)
A cikkben megismerhetjük az ökológiai gazdálkodás jogi szabályozását és támogatási kritériumait, továbbá azt is megtudhatjuk, hogy milyen feltételeket kell teljesítenünk ahhoz, hogy ökológiai minőségű vetőmagot és szaporítóanyagot állítsunk elő.

A Colombus kukoricában (x)
(Papp Zoltán)
KITE tapasztalatok a Dow AgroSciences Colombus EC (klopiralid + floraszulam + fluroxipir-meptil) kalászos gyomirtó szerével.

Perenal helyett Paladin – ezüstérmes gyomirtó a tarackos egyszikű gyomok ellen (x)
(Szabó István)
A Dow AgroSciences a Paladin gyomirtó szert (propaquizafop) ajánlja a nehezen írtható tarackos egyszikű gyomok ellen.
Meghosszabbított előleg-kifizetés. Sajtóközlemény
Több agrártámogatási jogcím esetében módosításra kerül az előlegfizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszak az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának tájékoztatása értelmében.

Mustang Forte – erősebb és gyorsabb a gyomirtásban (x)
(Szabó István)
A Dow AgroSciences új gyári kombinációját, a Mustang Forte-t (2,4-D 2-etilhexil észter + aminopiralid + floraszulám) kínálja a gabonafélékben a magról kelő és évelő kétszikű gyomok ellen.
2009-es tapasztalatok a Dow-MTI hibrid kukoricákkal (x)
Tekintsék át a Dow-MTI hibrid kukoricák termesztése során szerzett termelői tapasztalatokat.
A repcében arasson velünk! (x)
Technológiai pályázat mesés nyereményekkel – a Bayer CropScience, a Dow AgroSciences, a FitoHorm és a Saaten-Union közös akciója a repcetermesztők figyelmébe.

Cherokee – Új lehetőség a kalászfuzáriózis elleni harcban, a mikotoxintartalom csökkentésében (x)
(Kurtz György)
Ismerjék meg a Syngenta Kft. új, célzott kalászvédelemre kifejlesztett gombaölő szerét, a Cherokee-t (ciprokonazol + propikonazol + klortalonil).

Támadnak az egyszikű gyomnövények a kukoricában
(Szabó László)
Az írásból az Ötödik Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés eredményeit ismerhetik meg a kukoricára vonatkozóan, melyek azt bizonyítják, hogy az utóbbi években látványos a magról kelő egyszikű gyomnövények előretörése. Mindemellett a gyomösszetétel változásainak okaira is fény derül.
Február közepétől kötelező adatszolgáltatás! Sajtóközlemény
A sajtóközlemény a kötelező rendszeres monitoring adatszolgáltatásra hívja fel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati Operatív Program (HOP) támogatásában részesülő gazdálkodók figyelmét.

A keszthelyi burgonyakutatás 60. évében. Burgonya Ágazati Fórum
(Dr. Oláh István)
„Állandósult aktualitások” címmel rendezték meg ez év januárjában a Burgonya Ágazati Fórumot Keszthelyen. A tudósítás összefoglalja a konferencián elhangzott főbb előadások mondanivalóját, ráirányítva a figyelmet a hazai burgonyaágazat gondjaira és a megmaradásért tett erőfeszítéseire.

Az új név új terméke! DON-Q-PLUSZ. Tudósítás
(Demes Gabriella)
A közelmúltban tartotta meg évnyitó értekezletét a megújult Sumi Agro Hungary Kft. Az írásból a 2010-es szezon újdonságával a Don-Q Plusz gombaölő szerrel ismerkedhetnek meg az olvasók.

Granstar® SuperStar (x)
(Rácz István)
Új DuPont gyomirtó szer a kalászosok védelmére.
Fitohorm – Kedvező áru, hatékony kéntrágyát keres? Válassza a Turbo Ként! (x)
FitoHorm Kft. új fejlesztésű kénoldatát, a Turbo Ként ajánlja a kalászosok kéntrágyázására.

BIOTECHNOLÓGIA

Genetikailag módosított burgonyafajták
(Antal Ferenc, Dr. Bánfalvy Zsófia)
A cikkükben a szerzők rövid és tömör összefoglalását adják annak a sokféle géntechnológiai megközelítésnek, melyekkel a kutatók hazánkban és világszerte megpróbálják javítani a burgonya legfontosabb termesztési és étkezési tulajdonságait.

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS

A paprika metszése
(Császár Orsolya)
Az írás áttekinti a paprika kordonos és támrendszeres termesztésének jellemzőit, majd ez utóbbi technológia esetén alkalmazott különböző metszésmódokat ismerhetik meg részletekbe menően.
A műtrágyán múlhat a siker! (x)
A Yara tápanyag-utánpótlási javaslata a paprikatermesztők figyelmébe.

Szaktanácsadói szemmel a paprika kisüzemi palántaneveléséről
(Kassai Tamás)
A szerző írásában megosztja az olvasókkal a jó palántanevelés titkait, melynek során rávilágít a palántanevelési technológiák szabályainak szigorú betartására, a palántanevelő közeg helyes megválasztására, az alapvető növényvédelmi higiénia, valamint a precíz, megelőzésen alapuló növényvédelem megvalósítására.

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS

A gyümölcsfák törzsmagasságának kialakítása
(Dr. Szalay László)
Ősszel, vagy most tavasszal eltelepített gyümölcsfa-oltványaink első tavaszi metszésére – mint a törzsmagasság helyes kialakítása miatt is kihagyhatatlan műveleti elemre –, annak különböző módozataira szeretnénk felhívni a figyelmet.

Feromon légtértelítés, a hatékony és gazdaságos gyümölcstermesztés alapja (x)
(Ujvári István)
A Biocont Magyarorszag Kft. a feromon légtértelítés mellett mar az almamoly elleni környezetkímélő és hatékony védekezés legújabb eszközét, egy granulovírus alapú rovarölő szert is forgalmaz.

„Az alma, a gyümölcsök királynője”. Tallózások, érdekességek az almáról
(Kertész Géza)
Tudják, mit tartottak az ókori egyiptomiak, görögök és rómaiak, vagy akár a németek az alma gyógyhatásáról? Vagy hogy milyen szerepe volt az almának a mitológiában és az irodalomban, továbbá mi köze van a számítógéphez? Mindezen kérdésekre választ kaphatnak az érdekes összeállításból.

SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT

Mikor metsszük a szőlőt?
(Dr. Zanathy Gábor)
A szőlőt elvileg a lombhullástól egészen a rügyfakadásig metszhetjük, így a metszési időszak viszonylag hosszú, jó 5 hónapig tart. Joggal vetődik fel tehát a kérdés: mikor a legelőnyösebb a művelet elvégzése? A cikk e kérdéskört boncolgatja a fajta, a terület elhelyezkedése, az időjárás alakulása, valamint a holdfázisok figyelembe vételével.

IDŐSZERŰEN, KORSZERŰEN

Hatásosság kontra hatékonyság a vegyszeres növényvédelemben
(Tóth Ágoston)
Az MgSzH Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának szakembere írásában a hatásosság és a hatékonyság értelmezésére, a két fogalom között rejlő különbségek bemutatására vállalkozik a növényvédő szerekkel kapcsolatosan.
Gazdaságos technológiával a repce termésnövelésért (x)
A Cheminova a Repce Kondi Pack csomagját kínálja a repce tavaszi fejlődősének elősegítésére.

Egyes tavaszi gabonafélék vetőmag-előállítási tapasztalatai
(Benke Zoltán)
A szerző a tavaszi árpa, búza, durum búza, tritikélá, zab, valamint a köles, pohánka, mohar és fénymag vetőmag-előállítását jellemzi a szaporító terület nagysága, az időjárás hatása, a fajtaválaszték, valamint a termésátlag szempontjából.

Tavaszi árpa országos fajtakísérleti eredmények – 2009
(Dr. Tomcsányi András)
Az írásból a 2009-es országos tavaszi árpa fajtakísérletek körülményeit, valamint a kísérletekben részt vett 20 tavaszi árpafajta legfontosabb eredményeit tekinthetik át a legfontosabb vizsgált szempontokat (termésátlag, ezerszemtömeg, osztályozottság, szuperosztályozottság, fehérjetartalom, kalászolás, lisztharmat-rezisztencia, hálózatos levélfoltosság fertőzés, rozsdafertőzés, vírustolerancia, növénymagasság, állóképesség) figyelembe véve.

Még mindig a belvízkárokról
(Dr. Vajdai Imre)
A szerző az elmúlt évek belvízzel elöntött területeiről ad tájékoztatást, majd ezt követően a belvíz hatására bekövetkező tápanyagveszteségek mértékére, annak jelentőségére világít rá.

Nitrogénműtrágyázás tavasszal (x)
(Vári Rita)
A Linzer Agro Trade Hungary Kft. a LINZER NAC készítményt ajánlja a repce és a búza kora tavaszi fejtrágyázására.

KITEKINTÉS

Tallózás külföldi szaklapokban
(Összeállította: Polgárné Balogh Eszter)
Külföldi szaklapokban megjelent érdekesebb írásokból olvashatnak összeállítást.

GÉPESÍTÉS, GÉPEK

A mezőgazdasági gépek és gépi munkák költségének változása 2010-ben
(Dr. Gockler Lajos)
A gazdálkodás eredményességének javításához a gépüzemeltetés terén is egyre több információ szükséges, éppen ezért hasznos lehet olvasóink számára a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) által készített felmérés, mely a megfigyelt bázisgazdaságok számaiból kiindulva a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok) átlagos teljesítéseit és költségeit, az adott évre várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel kalkulálva adja közre.

Ismerjük meg a betakarító gépeket… (10.) Az arató-cséplőgép erőátviteli berendezése
(Dr. Bense László, Nagy István)
A betakarító gépeket bemutató sorozat mostani részében az erőátviteli berendezések fejlődését azok működési elvükön keresztül ismerhetik meg az olvasók.
Spirit: Väderstad-technológia és svéd minőség más talajtípusra (x)
Ismerjék meg a Väderstad új gabonavetőgép kínálatát.

Új gép- és alkatrész-kereskedelmi, ill. szervízellátási központ Üllőn. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A Budapesthez és az M0-ás autópályához közeli Üllőn az AXIÁL Kft. új gép- és alkatrész-kereskedelmi, ill. szervízellátási központot avatott. A kft. eredményeiről és terveiről Harsányi Zsolt tulajdonos ügyvezető adott tájékoztatást a megjelenteknek..

Agro+Mashexpo 2010. Különdíjat kapott a Framest Reptill talajművelő gép. Tudósítás
(Dr. Demes György)
A debreceni Farmer-Expo termékdíja után most az Agro+Mashexpo különdíját is megkapta a Framest Reptill talajművelő gép, melyet a magyar Framest Kft. gyárt és az Axiál Kft. forgalmaz.

Hármas agrárkiállítás – szezon előtt. Tudósítás
(Kurucz Miklós)
Tudósítás a 28-ik alkalommal megrendezett Nemzetközi Mezőgazdasági és Mezőgép és az ehhez már harmadik alkalommal kapcsolódó Magyar Kert, valamint Szőlészet és Pincészet kiállításról, az ott látott és hallottakról.

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Mezőgazdasági Könyvhónap 2010. Az agrár-szakirodalom (nem felhőtlen) ünnepe. Tudósítás
(Kurucz Miklós)
Hagyományos rendezvényre jöttek össze a mezőgazdasági szakirodalom, szakkönyv- és szakújságírás képviselői 2010. február 1-jén a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban: ismét megnyílt a Mezőgazdasági Könyvhónap.

20 éves az Agrofórum. Képes tudósítás a jubíleumi ünnepségről
(AF)

Tisztelet Győrffy Bélának. Születésnapi emlékülés Martonvásáron
(Dr. Oláh István)
A Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézete évek óta tiszteleg egykori kutatója, igazgatója, Győrffy Béla emléke előtt.

Jegyzet (nem csak) gazdálkodóknak. Az erdőről
(Kurucz Miklós)
Az írásban olvashatunk az erdőről mint élőhelyről és életközösségről, továbbá hazánk erdősültségének mértékéről, az erdőgazdálkodás feladatairól, valamint a magyar kezdeményezésről az erdők többirányú feladatáról szóló állásfoglalásban.

Agrármúltunk nagyjai. Dr. Csapody Vera (1890-1985)
(Kurucz Miklós)
Agrármúltunk nagyjait bemutató sorozat keretében ebben a hónapban Csapody Vera életútját és munkásságát ismerhetik meg az olvasók.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!