A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum 2006 Útkeresés VI.-VII.

Vissza- és előretekintés
(Dr. Bódis László, Dr. Csíbor István)
Ezúttal sajátos helyzettel állunk szemben, mint ahogy az a címből is kitűnik. Nagyon egyszerű és praktikus okokkal magyarázható a témaválasztás. Energetikai szempontból és az üzemanyag tekintetében kétségtelen a bioetanol és a biodízel előnye. Környezetgazdálkodási oldalról viszont a biogáznak van előnye a biogáz előállításához felhasznált – többségében környezetszennyező anyagok – inaktiválása révén. A Szekszárdon és Debrecenben rendezett konferencián hallottunk a kormányzati szándékokról a megújuló energiaforrások vonatkozásában, áttekintést kaptunk az európai gyakorlatról, már ami a fejlettebb uniós tagországokat jelenti. A termelt villamos energiát átvevő energiaszektor álláspontjáról, a banki finanszírozások lehetőségeiről. Ki hinné, hogy mennyi gonddal, problémával találja szembe magát az, aki biogáztelep létesítésére vállalkozik.  Ezek a problémák azonban megoldhatók. Példa volt erre az az előadás, amelyik egy létesítendő biogázüzem beruházási előkészületeiről szólt. A konferencián néhány biogáztelep létesítésével foglalkozó gyártó, gyártmányfejlesztő is bemutatkozott. Végül a Szekszárdi Növény Zrt. mint a konferencia egyik rendezője vázolta jövőbeni elképzeléseit egy újonnan létesített gazdasági szervezet tevékenységének ismertetésével, amely különböző biogázüzemek létesítésének előkészítésére vállalkozik.
A „visszatekintés” után most egy jövőképet is szeretnénk felvázolni, és ez lesz az „előretekintés”.
Az Agrofórum szerkesztői, munkatársai úgy érzékelték, hogy a jövőben az érdeklődés középpontjába kerülnek a megújuló energiaforrások, amelyek ismertetésére jogosan támasztanak igényt Olvasóink.
Ezt az újonnan megjelenő olvasói igényt szeretnénk kielégíteni azzal, hogy az Útkeresés-kiadványok mellett, amelyek a jövőben is egy-egy rendezvényünk „utóhangjaként” jelennek majd meg, egy újabb melléklettel is jelentkezünk, „Bioenergia” címmel.

Előadások és hozzászólások

Megnyitó
(Dr. Nagy János)
A Debreceni Egyetem rektora nyitotta meg a tanácskozást, üdvözölve a résztvevőket.

Köszöntő
(Vancsura József)
A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a gabonatermesztők nevében köszöntötte a konferenciát.

Kormányzati szándékok a bioenergia-előállítás fejlesztésére
(Gőgös Zoltán)
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára bevezető előadásában a bioenergia-előállítás egész területét áttekintette, és beszélt a megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló kormányzati szándékokról.

Hozzászólás
Egy magát meg nem nevező felszólaló kérdést intézett az államtitkárhoz, melyben a saját területükön megtermelt olajos magvakból észterezéssel előállított biodízel szabad felhasználásának lehetősége felől érdeklődött.

A bioüzemek hazai perspektívái
(Dr. Hajdú József)
Az FVM Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetének tudományos főigazgató-helyettese a biogázüzemek hazai perspektíváiról tartott beszámolót.

A biogáztermelő üzemek hálózati csatlakozási lehetőségei
(Dr. Grabner Péter)
A Magyar Energia Hivatal Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztályának vezetője a biogáztermelő üzemek hálózati csatlakozási lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket.

A bioenergia projektek finanszírozási lehetőségei
(Dr. Cservék Emil)
A Magyar Fejlesztési Bank Rt. Tolna Megyei Képviseletének vezetője a bioenergia projektek finanszírozási lehetőségeit ismertette.

Tapasztalatok egy biogázüzem beruházás finanszírozásában
(Cserép András)
A K&H Bank Rt. osztályvezetője egy konkrét beruházás finanszírozása kapcsán mondta el tapasztalatait.

Hozzászólás
(Dr. Nagy József)
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vezető főtanácsosa a várható támogatási lehetőségekről adott tájékoztatást.

A magyar mezőgazdaság bioenergia-szolgáltató képessége
(Dr. Dobos Attila)
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum tudományos munkatársa, a magyar mezőgazdaság bioenergia-szolgáltató képességéről beszélt.

Egy megvalósulás előtt álló biogázüzem beruházásának előkészületei
(Kovács Tamás)
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. ügyvezető igazgatója egy megvalósítás előtt álló biogázüzem beruházásának előkészületéről beszélt.

Gyakorlati ajánlások a biogázüzem létesítéséhez
(Szárszó Tibor)
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. környezetgazdálkodási osztályvezetője a biogázprojekt fejlesztéseivel kapcsolatban további ismeretekkel gyarapította az eddig elhangzottakat.

A biogáztermelés gazdasági összefüggései
(Dr. Petis Mihály)
A nyírbátori Bátortrade Kft. igazgatója a biogáz-termelés gazdasági összefüggéseiről beszélt, példaként bemutatva saját üzemüket.

Hozzászólás
(Hegedűs Imre)
A Bicskei Mezőgazdasági Rt. igazgatója cégük terveit ismertette a bioenergia-termelés terén.

Hozzászólás
(Antal Gábor)
A Hódmezőgazda Rt. vezérigazgatója is problémáikra a kiutat egy biogázüzem megvalósításában látta.

Előzetes tájékoztatás a 2006. évi gabona és repce terméseredményekről
(Lukács József)
Az FVM főtanácsosa felkért konzulensként tájékoztatást adott a gabona és a repce terméseredményeiről, illetve néhány őszi betakarítású növény terméskilátásairól az augusztus elejei állapot alapján.

Tájékoztató egy új kezdeményezésről
(Dr. Csíbor István)
Kilépve a moderátori szerepből, a Szekszárdi Növény Zrt. vezérigazgatója egy új kezdeményezésről tájékoztatta a résztvevőket.

A Biotech 4 Kft. bemutatása
(Mojzer Judit)
A szekszárdi székhellyel megalapított Biotech 4 Kft. ügyvezetője a társaság tevékenységét mutatta be.

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!