A Növénytermesztők, kertészek és növényvédők havi lapja

Aktuális számunk

Legutóbbi különszámunk

Agrofórum Extra 7.

A szőlő és a bor himnusza

A szőlő legfontosabb károsítói

Szakmai élmények és tapasztalatok egy új telepítésű szőlőben
(Szekretár János)
A szerző 2001 őszén 10,1 ha szőlőt telepített a Szekszárdi borvidéken. A cikk röviden összefoglalja a telepítés előkészítése, illetve az ültetvény első és második évének talaj- és növényápolása, valamint a növényvédelme során szerzett tapasztalatokat.

A járványos, fertőző betegségek leküzdése
(Dr. Dula Bencéné, Schmidt Ágnes)
A szőlőtőkék életét, a termésbiztonságot és a jó minőséget veszélyeztető fertőző eredetű – vírusos, baktériumos, gombás – megbetegedések elleni okszerű környezetkímélő növényvédelem egy komplex rendszer, melyen belül a fő alapelv: csak ott, csak akkor, csak annyi kémiai növényvédő szert alkalmazzunk, azok közül is a környezet szempontjából a legelőnyösebbet, amennyi a gazdaságos termesztéshez elengedhetetlenül szükséges! A betegségek elleni védekezés rendszerében a legfontosabb és egyben a legnehezebb feladat a fertőzések elhárítása, a megelőzés. A cikk röviden ismerteti a három fő betegséggel – a lisztharmat, peronoszpóra, szürkerothadás – összefüggő legfontosabb védekezési tudnivalókat. A pontokba foglalt zárógondolatok a sikeres szőlővédelem kulcsfontosságú momentumait foglalják össze.

Esca- és Petri-betegség
(Dr. Dula Bencéné)
Miután a korai tőkepusztulás kivétel nélkül a világ valamennyi szőlőtermesztő régiójában károsít, intenzív kutatások kezdődtek a betegség jobb megismerésére. A legkorszerűbb módszereket alkalmazó kutatások eredményeként számos új ismerettel gazdagodtunk az Esca- és Petri-betegséget illetően is. Ezeket ismerteti a szerző. Közülük részletesen mutatja be a betegség felismerését elősegítő tüneteket, a kórfolyamat lezajlását és a védekezés jelenleg lehetséges módjait.

A korai tőkeelhalás kutatás legújabb külföldi és hazai eredményei
(Dr. Mikulás József, Dr. Lázár József, Morvai Szilveszter, Rábai Andrea)
Az Esca komplex szőlőbetegség, a védekezés alapfeltétele annak ismerete, hogy az egyes gombák milyen szerepet játszanak, melyek a meghatározók a betegség kiváltásában. Ennek érdekében a szerzők tanulmányozták a nemzetközi eredményeket, és német-magyar együttműködés segítségével 8 borvidék 13 escás mintáit vizsgálták.

Termékválaszték a szőlő növényvédelméhez
A szőlő vegyszeres védelmére engedélyezett gombaölő szerek ismertetése táblázatos formában. A rendkívül hasznos és informatív táblázatok a szőlő meghatározó gombás betegségei (peronoszpóra, lisztharmat, szürkerothadás) és a felhasználható szerek szerinti csoportosításban nyújtanak információt és kínálnak megoldást az érdeklődő olvasónak a megfelelő szerek kiválasztásához.

Atkák és szőlőmolyok
(Szendrey Lászlóné)
A szőlőnek közel 200 potenciális kártevőjét tartjuk nyilván. Közülük a növénykárosító atkák és a szőlőmolyok a legjelentősebbek. A szőlő lombozatára az atkakártevők, a fürtre pedig a molyok jelentik az igazán nagy veszélyt. Az atkák és a molyok elleni sikeres védelem feltétele, hogy a termelő ismerje a kártevő életmódját, az előrejelzés lehetőségét, és az integrált védekezés módszereit. Ehhez nyújt hasznos ismereteket a cikk.

Pajzstetvek és a szőlő-gyökértetű (filoxéra)
(Szendrey Lászlóné)
Az utóbbi években a pajzstetvek felszaporodása is észrevehető a szőlőkben. Közülük a vándorpajzstetvek jelentőségét az is növeli, hogy vírusok és fitoplazmák átvivőiként (vektoraiként) is ismertek. A szőlő-gyökértetű (filoxéra) karantén kártevő, ezért az alanytelepeken és az ültetvényekben is állandó kontroll alatt tartást igényel.

Kevesebb kleisztotécium, kisebb lisztharmatveszély a következő szezonban (x)
(Dr. Füzi István)
A BASF által javasolt védekezési technológia ismertetése a szőlőlisztharmat ellen.

A szőlő lemosó permetezésének szerepe az integrált termesztésben
(Szendrey Lászlóné)
A lemosó permetezés hasznának megítélése sokáig vitatott volt a szőlővédelemben. A lemosó kezelések hatékonyságának és gazdaságosságának megítéléséhez két körülmény is új helyzetet teremtett. Egyrészt olyan készítmények kerültek forgalomba, amelyek a mélynyugalmi állapoton kívül rügypattanáskor, gyapotos állapotban, fakadáskor, sőt az egész vegetációs időben is alkalmazhatók. Másrészt megjelentek az egymás hatását felerősítő kombinációk. Ismerteti a szőlő, kártevők áttelelési módját (áttelelő alak és telelőhely), majd a lemosó készítményekre vonatkozó tudnivalókat.

Termékválaszték a szőlő növényvédelméhez
A szőlő vegyszeres védelmére engedélyezett atka- és rovarölő szerek ismertetése táblázatos formában.

Gyomirtás gyümölcsöző eredménnyel (x)
(Czepó Mihály)
A Monsanto Roundup nevű gyomirtó szerének felhasználási lehetőségei ültetvényekben.

Bemutatkozik a Vitaflóra (x)
A Vitaflóra tápoldatok alkalmazási lehetősége szőlőben.

A szőlő gyomirtásáról
A szőlő gyomirtása nem egyszerű feladat. Ehhez nyújt segítséget a gyomirtásra engedélyezett készítmények táblázatos ismertetése, melyet Dr. Varga László állított össze.

A Magyar Kwizda Kft. termékeivel összeállított szőlő növényvédelmi program tapasztalatai (x)
(Kaptás Tibor)
A cikk témája: a szőlő betegségei és kártevői elleni védelem, valamint a hiánybetegségek megelőzése és mérséklése Kwizda termékekkel.

Műszeres növényvédelmi előrejelzés Zalában
(Dr. Hertelendy Lajos)
Előrejelzéssel a növényvédelmi beavatkozások szakmailag megalapozhatók, a készítmények hatékonyságában rejlő lehetőségek maximálisan kihasználhatók, a felesleges védekezések elkerülhetők. Az írás a Zala megyei szőlőültetvényekben működtetett műszeres növényvédelmi hálózattal kapcsolatos tapasztalatokról szól.

Vegyszeres gyomirtási tapasztalatok a balatonboglári szőlőültetvényekben
(Vukovich László)
Minden szőlész és növényvédős vágya egy olyan „egyszeri tavaszi alapkezelés”, amely egész éven át gyommentes állapotot biztosít az ültetvényben. A szerző a Chikara (flazaszulfuron) herbiciddel szerzett gyomirtási tapasztalatait ismerteti.

Az aszály kihívásai a Villányi borvidéken
(Mészárosné Pólya Diána)
Általános az a vélekedés, hogy mivel a szőlő mélyen gyökerező növény, ezért a vízhiány nem akkora probléma, mint a lágyszárú növények esetében. A 2003-as év tapasztalatai szerint azonban már komoly aszálykárok jelentkeztek, főleg a korai fajtáknál. A cikk azt taglalja, hogy a termesztéstechnológia egyes elemeinek (talajművelés, növényápolás, tápanyag- és vízellátás, fajtamegválasztás, öntözés) milyen szerepe lehet az aszály elleni védelemben.

Szőlő gyomirtás másképp (x)
Ajánlat a szőlőültetvények gyommentesítésére a Nitrokémia 2000 Rt. készítményeivel.

Gregoire szőlőbetakarító gépek Magyarországon (x)
A Gregoire szüretelő-kombájnok rövid bemutatása.

Körkérdés a szőlőről 2004 kora tavaszán
(Györök Zsuzsanna)
Az ország különböző – Villányi, Balaton-melléki, Szekszárdi, Kunsági, Ászár-Neszmélyi – borvidékein élő és tevékenykedő szakembereit kérdeztük meg az elmúlt évről és a 2004-es kilátásokról.

GrowHow megoldások a szőlő fenntartó trágyázására (x)
A Kemira ajánlata a termő ültetvények komplex tápanyagellátására.

Szőlőbetegségek, járványok alakulása az Egri borvidéken 1993-2003 között
(Dr. Dula Bencéné)
Az elmúlt időszakra jellemző egyre szélsőségesebbé váló időjárás hatása tetten érhető a szőlő három kórokozójának (lisztharmat, peronoszpóra, szürkerothadás) megjelenésében, károsításának mértékében. Az időjárási szélsőségekkel összhangban alakultak ki a „semmiből” súlyos, váratlan járványok, vagy maradtak el a várt fertőzések egyik évről a másikra. Ezeket foglalja tömören össze az írás.

Csak a hibátlant szabad mutatni!
(Györök Zsuzsanna)
A Szekszárdi borvidéken sokan foglalkoztak és foglalkoznak ma is szőlőtermesztéssel és borászattal. Közülük számos név vált ismertté országosan, sőt a határainkon túl is. Az írás azt a beszélgetést eleveníti fel, amelyben lapunk munkatársa Sárosdi Ferencet, szekszárdi szőlész-borászt az elmúlt évek tapasztalatairól és sikereiről faggatta.

Asztronómiai és asztrológiai összefüggések a szőlő éves munkálatai során
(Ózdi Lajos)
Ez a szokatlan témájú írás azt mutatja be, melyek a legfontosabb szabályok a szőlő és a Hold ritmusának összefüggéseiben, melyeket nagyon jól hasznosíthatunk a művelés, növényvédelem, tápanyag-visszapótlás, a szüret és egyéb pincetechnikával kapcsolatos munkák során.

Szőlős szemelvények az Agrofórumból
(Györök Zsuzsanna)
Válogatás az 1990-2002 között megjelent szőlős témájú cikkekből.

A szőlőhöz, borhoz fűződő jeles napok a népi kalendáriumban
(Katzenberger Jánosné)
Mindennek megvan a maga rendelt ideje. Jól tudták ezt őseink, ezért a paraszti kultúra előírta, mikor kell a különböző munkálatokat elvégezni. A cikk felidézi a bizonyos naptári napokhoz, vallási ünnepekhez kapcsolódó jeles napokat.

Már elődeink is írták…
(Dr. Inczédy Péter)

Letöltés:
Az itt található tartalom csak előfizetők számára tekinthető meg!